chee肉泥 犬貓泥湯

8種口味 主食罐配方

$799

chee肉泥 犬貓泥湯

純雞肉 主食罐配方

$109

chee肉泥 犬貓泥湯

雞肉蔓越莓 主食罐配方

$109

chee肉泥 犬貓泥湯

雞肉起司 主食罐配方

$109

chee肉泥 犬貓泥湯

雞肉鮮魚 主食罐配方

$109

chee肉絲 犬貓泥湯

奇亞籽雞肉湯 鮮甜雞肉高湯

$109

chee肉絲 犬貓泥湯

蔓越莓雞肉湯 鮮甜雞肉高湯

$109

chee肉絲 犬貓泥湯

鮮蝦雞肉湯 鮮甜雞肉高湯

$109

chee肉絲 犬貓泥湯

鮮魚雞肉湯 鮮甜雞肉高湯

$109